Rozumiem

Táto stránka používa na poskytovanie služieb súbory cookies. Používaním týchto webstránok vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií

Zákaznícký servis 031 7732 211

0 0,00 €


Registrácia

Fakturačné údaje

Dodacie údaje

Vyplňte v prípade, že sa líšia od fakturačných

Firemné údaje

Nezabudnite vyplniť IČO a IČ DPH, ak ste firma.

Súhlas s podmienkami

  • Prečítal(a) som si a akceptujem všeobecné obchodné podmienky.
  • Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu : titul, meno, priezvisko, trvale bydlisko, adresa na doručenie, telefonicky a e-mailový kontakt za účelom spracovania objednávky, a pre účely marketingu. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať a je na dobu určitú 5 rokov.
  • Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov za účelom spracovania objednávky.
  • Bol som poučený o právach, ktoré v kapitole III Práva dotknutej osoby upravuje povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb uvedené v článkoch 12 až 22.
  • Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov na účely marketingu.

Dokumenty na stiahnutiesledujte nás na

POTREBUJETE POMÔCŤ?